Untitled Document
  ข่าวประชาสัมพันธ์  
   
  แจ้งเพิ่มบริการชำระบิลออนไลน์ในระบบ  
 

เรียน สมาชิกท๊อปอัพ อีซี่ ทุกท่าน
เรื่อง แจ้งเพิ่มบริการชำระบิลออนไลน์ใ
นระบบ เว็บไซต์ www.topupeasy.com

       ทางบริษัทฯ ขอแจ้งให้สมาชิกท๊อปอัพ อีซี่ ทุกท่านทราบว่า เราได้เพิ่มบริการชำระบิลออนไลน์
ในระบบ ของเว็บไซต์ www.topupeasy.com ตามความต้องการของลูกค้า ซึ่งเดิมเว็บนี้ได้เปิดให้บริการชำระบิลของกลุ่มทรูเท่านั้น ทั้งนี้เพื่ออำนวยความสะดวกสบายในการชำระค่าบริการต่างๆ และเป็นโอกาสในการเพิ่มขยายธุรกิจของสมาชิกต่อไป บริษัทฯ จึงได้เพิ่มบริการ ซึ่งมีรายละเอียด พร้อมเงื่อนไข ดังนี้

รายการบริการชำระบิลออนไลน์
1.กลุ่มสาธารณูปโภค ได้แก่
    -ค่าโทรศัพท์บ้านพื้นฐาน ได้แก่ TOT, TT&T
    -ค่าโทรศัพท์มือถือรายเดือน ได้แก่ AIS, DTAC
    -ค่าอินเทอร์เน๊ตรายเดือน ได้แก่ TOT, 3BB
2.กลุ่มสิน
เชื่อบัตรเครดิต ได้แก่
    สินเชื่อ VISA และ MASTER ได้แก่ KTC, BBL, KRUNGSRI, CENTRAL, SIMPLE, PowerBuy, Homepro, Firstchoice, Aeon, Testco Lotus, Quik Cash, GE Money, ธอส.
3.กลุ่มลิส
ซิ่ง ได้แก่ 
    สินเชื่อบริษัท กรุ๊ปลีส, เอส11กรุ๊ป และไฮเวย์
4.กลุ่มประกันภั
ย/ประกันชีวิต ได้แก่
    กรุงเทพประกันภัย/
กรุงเทพประกันชีวิต/ซิกน่าประกันภัย/ไอเอ็นจี ประกันชีวิต/มิตรแท้ประกันภัย/เมืองไทยประกันชีวิต/ทีคิวเอ็ม ประกันภัย/ทีคิวเอ็ม ประกันชีวิต
5.บริการอื่นๆ
    มิสทีน/เอ็ม พาวเวอร์

เงื่อนไขการชำระเงิน
    1.Topupeasy จะทำการตรวจสอบและอนุมัติรายการ
ชำระภายใน 2-3 วันทำการ ไม่นับวันหยุด
    2.รายการชำระอาจถูกยกเลิกได้หาก
ข้อมูลที่แจ้งมาไม่ถูกต้อง หรือรายการนั้นมีปัญหา เช่น โดนตัดสัญญาณ ถูกระงับการให้บริการ หรือมียอดค้างชำระเกิน 1 รอบบิล
    3.ไม่รับชำระบิลโดนตัดสัญญาณ บิลที่มียอดค้างชำระมากกว่า 1 รอบบิล บิลที่บริการนั้นถูกยกเลิกแล้ว หรือบิลมีปัญหาทุกประเภท
    4.สมาชิกที่ทำรายการเกินกำหนดหรื
อใกล้ถึงกำหนดมา หากมีค่าปรับหรือดอกเบี้ยต่างๆ สมาชิกต้องเป็นผู้รับผิดชอบเอง เพราะบริษัทจะทำรายการให้ตามช่วงเวลาที่แจ้งไว้เท่านั้น
    5.สมาชิกสามารถตรวจสอบรายการชำร
ะได้ที่ เมนู "รายการรออนุมัติ" (สำหรับรายการที่รอดำเนินการ) และเมนู "ประวัติการทำรายการ "(สำหรับรายการที่ถูกอนุมัติหรือยกเลิกแล้ว) หากพบข้อผิดพลาดกรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ทันที

วิธีการใช้งาน

    สมาชิกสามารถทำรายการได้ที่เมนู ชำระบิล


หมายเหตุ : สมาชิกจะต้องมีสถานะเป็น active คือ มียอดการเติมเงินผ่าน topupeasy ตั้งแต่ 1000 บาท ขึ้นไป และเป็นสมาชิก topupeasy ถึงมีสิทธิ์ชำระค่าบริการออนไลน์นี้ได้

จึงเรียนมาเพื่อทราบ
บริษัท ซีเอสโอ เซอร์วิส จำกัด

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
CSO Contact Center : 
โทร 0 2501 5419-20
มือถือ 
AIS : 08 4543 2844 
DTAC : 08 7321 7582
TRUE : 08 3811 8191
Email : info@topupeasy.com
Facebook Fan Page : 
http://www.facebook.com/csoservice
นอกเวลาทำการสามารถติดต่อที่เบอ
ร์ 08 6095 9461

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ใบสำคัญ ใบสำคัญ
 
 
   

      บริษัท ซีเอสโอ เซอร์วิส จำกัด | CSO Service Co.,Ltd.

        100/8 หมู่ 1 ซอย ติวานนท์ 56 ถนนติวานนท์ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
        Call Center: 0-2583-2844 โทรสาร: 02-501-5718 อีเมล์: admin@topupeasy.com
        สายด่วน:08-4543-2844 08-7321-7582 08-3811-8191 @CSOSERVICE (ต้องมีเครื่องหมาย @ ข้างหน้า)
        ติดต่อเจ้าหน้าที่เวลาทำการ: จันทร์-ศุกร์ เวลา 9.00-18.00 น. เสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 9.00-18.00 น.
     
Copyright © 2009 by www.topupeasy.com.